Behandeling

Jongeren van 12 t/m 23 jaar kunnen voor behandeling terecht in de specialistische jeugdverslavingszorg. Cijfers over specifieke middelen, en redenen voor aanmelding, vind je bij doelgroep.

Jongeren die kwetsbaar zijn voor verslavingsproblemen hebben vaak allerlei redenen waarom ze middelen gebruiken. Ze voelen zich onrustig, hebben een trauma meegemaakt of er is veel ruzie thuis. Dat betekent dat ze de middelen gebruiken om problemen op korte termijn op te lossen. Hierdoor komen ze vaak pas in zorg als de verslavingsproblemen al fors zijn.

Meer dan 90% van de jongeren die zich aanmelden voor behandeling is fors verslaafd (ernstigste categorie). Dit is zorgwekkend omdat jongeren met een verslaving vaak kwetsbaar zijn. De meesten wonen nog thuis als ze in behandeling komen. Hun thuissituatie is echter vaak niet stabiel: onzekere huisvesting, bijvoorbeeld. Of hun ouders hebben vaak ruzie, en kampen zelf met psychische en verslavingsproblemen. Ook hebben jongeren met een verslavingsprobleem vaak problemen op school.

Veel comorbiditeit bij verslaving

Jongeren met een verslavingsprobleem hebben vaak bijkomende psychische problemen. Vrijwel elke jongere kan een traumatische gebeurtenis noemen. Naast PTSS (30%) komen depressie (meer dan 50%), angststoornissen, problemen tussen ouder en kind, ADHD en problemen op school of studie voor. Vanwege de grote comorbiditeit helpt uitsluitend een verslavingsbehandeling vaak niet genoeg tegen de klachten die een jongere heeft. Een verslaving zou geen contra-indicatie, maar juist een indicatie moeten zijn voor behandeling in de Jeugd-ggz, al dan niet gelijktijdig met de verslavingsbehandeling.

Groot aanbod behandeling

Er is een groot aanbod van verschillende effectieve behandelingen van verslaving. Er zijn verschillende effectieve behandelingen van verslaving. Het behandelaanbod is groot. Uit onderzoek blijkt dat problematisch alcohol- of drugsgebruik bij jongeren het best behandeld kan worden met cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering, aangevuld met psycho-educatie. Ook wordt aanbevolen om het systeem te betrekken bij de behandeling. Bekijk de aanbevelingen: wat werkt tegen verslaving?

Behandeling gameverslaving

Overmatig gamen is een betrekkelijk nieuw fenomeen. Het kan leiden tot problemen op verschillende gebieden: verlies van controle over het gamen, conflicten thuis, slechter presteren op school, of zelfs schooluitval. Ook slapen jongeren die problematisch gamen slechter, en hebben ze minder contacten in de offline-wereld dan leeftijdsgenoten. Hoe kun je een gameverslaving diagnosticeren? En welk behandelaanbod is er? Bekijk alle informatie over gameverslaving.