Vernieuwend terugvalpreventieplan: TRIPS

TRIPS is je reis naar herstel. Het is een vernieuwende manier om met de jongeren in behandeling te werken aan het terugvalpreventieplan. Het plan gaat over oude gewoontes afleren en…

Lees verder

Comorbiditeit: zo veel mogelijk geïntegreerd behandelen

De aanbevelingen wat betreft comorbiditeit verschillen per middel. Bekijk daarom altijd de Richtlijn Drugs (niet-opioïden). In het algemeen is comorbiditeit geen contra-indicatie voor een verslavingsbehandeling. Integendeel: verslaving en psychiatrische problemen…

Lees verder

Medicamenteuze behandeling

Bij jongeren onder de 18 jaar is er nauwelijks onderzoek gedaan naar farmacotherapeutische interventies. Aan de hand van de richtlijnen die er zijn voor volwassenen en practice-based-ervaring wordt er wel…

Lees verder

Systeembehandeling: gezinsdiagnostisch onderzoek

Na het minderen of stoppen met alcoholgebruik blijkt vaak dat gezinnen ernstig ontwricht zijn. Voor jongeren wordt dan multidimensionele familietherapie (MDFT) aanbevolen: dat is ambulante systeemtherapie, ook wel gezinstherapie, aangevuld…

Lees verder

Contingency Management (CM)

Contingency Management is een aanvullende behandeling bij alcoholverslaving. Bij Contingency Management gaat het om het belonen van gewenst gedrag en privileges intrekken bij ongewenst gedrag. Gewenst gedrag belonen kan met…

Lees verder

Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA)

Bij jongeren met een stoornis in het gebruik van cannabis of cocaine die onvoldoende baat hebben bij cognitieve gedragstherapie kan een behandeling met de Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA) overwogen…

Lees verder

Community Reinforcement Approach (CRA)

In de Community Reinforcement Approach (CRA) staan positieve effecten (‘bekrachtigers’) centraal: sociale steun, plezierige activiteiten en beloningen. Jongeren met een verslaving hebben over het algemeen minder ontspanning en sociale activiteiten,…

Lees verder

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Een relatief nieuwe vorm van CGT  is Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Ook ACT is goed onderzocht en bewezen effectief bij verslaving (zie oa Mark B. Powers Maarten B. Zum…

Lees verder

Cognitieve gedragstherapie-plus (CGT+)

Cognitieve gedragstherapie-plus is cognitieve gedragstherapie voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en problematisch middelengebruik. Inhoudelijk is CGT+ vrijwel identiek aan de reguliere CGT. De vorm is wel wat…

Lees verder

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie of CGT richt zich op het veranderen van gedragspatronen en de manier van denken. Cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat ervan uit dat iemands problemen beïnvloed en in stand gehouden…

Lees verder

Motiverende gespreksvoering

Of een jongere nu meer of minder gemotiveerd is voor behandeling, en wellicht nog een ambivalente hulpvraag heeft, aangeraden wordt om motiverende gespreksvoering altijd in te zetten. Motiverende gespreksvoering is…

Lees verder

Psycho-educatie

Psycho-educatie is meer dan alleen voorlichting over het effect van alcohol om bewustwording te creëren: het is een behandelinterventie waarin de jongere merkt wat er nodig is voor gedragsverandering. Zijn…

Lees verder