12 februari 2024

Vernieuwend terugvalpreventieplan: TRIPS

TRIPS is je reis naar herstel. Het is een vernieuwende manier om met de jongeren in behandeling te werken aan het terugvalpreventieplan. Het plan gaat over oude gewoontes afleren en…

Lees meer »
21 oktober 2021

Voorlichting over alcohol en uitgaansdrugs

Unity is peer-educatie: voorlichting voor en door jongeren, op (dance-)evenementen. De peer-educators geven voorlichting over de effecten en risico’s van alcohol en partydrugs aan jongeren die de intentie hebben op…

Lees meer »
21 oktober 2021

Drugstestservice

Instellingen voor verslavingszorg en enkele GGD-locaties bieden een gratis drugstestservice bij het uitgaan. Bekijk het aanbod in jouw regio.

Lees meer »
21 oktober 2021

Training ‘Signaleren en begeleiden’

‘Signaleren en begeleiden’ is een praktische training voor professionals die werken met jongeren die risicovol middelen gebruiken. Je vergroot je kennis en je vaardigheden in het signaleren van alcohol-, tabak-…

Lees meer »
21 oktober 2021

Moti4

Moti4 bestaat uit maximaal vier individuele bijeenkomsten van één uur, waarin de jongere (14-24 jaar) samen met een preventiewerker zijn alcoholgebruik kritisch onderzoekt. Het programma is gericht op bewustwording, kennis…

Lees meer »
21 oktober 2021

KOPP/KOV

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van ouders met een verslaving (KOV) hebben zelf ook een groter risico op psychische problemen of een verslaving. Dit geldt ook…

Lees meer »
21 oktober 2021

Kindcheck: vijf vragen over opvoeding en kinderen

Professionals die werken met KOPP/KOV-kinderen dienen een risico-inschatting te maken voor het kind. Dat kan met de Kindcheck, onderdeel van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De Kindcheck bevat…

Lees meer »
21 oktober 2021

Psycho-educatie

Psycho-educatie is meer dan alleen voorlichting over het effect van alcohol om bewustwording te creëren: het is een behandelinterventie waarin de jongere merkt wat er nodig is voor gedragsverandering. Zijn…

Lees meer »
21 oktober 2021

Motiverende gespreksvoering

Of een jongere nu meer of minder gemotiveerd is voor behandeling, en wellicht nog een ambivalente hulpvraag heeft, aangeraden wordt om motiverende gespreksvoering altijd in te zetten. Motiverende gespreksvoering is…

Lees meer »
21 oktober 2021

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie of CGT richt zich op het veranderen van gedragspatronen en de manier van denken. Cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat ervan uit dat iemands problemen beïnvloed en in stand gehouden…

Lees meer »
21 oktober 2021

Cognitieve gedragstherapie-plus (CGT+)

Cognitieve gedragstherapie-plus is cognitieve gedragstherapie voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en problematisch middelengebruik. Inhoudelijk is CGT+ vrijwel identiek aan de reguliere CGT. De vorm is wel wat…

Lees meer »
21 oktober 2021

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Een relatief nieuwe vorm van CGT  is Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Ook ACT is goed onderzocht en bewezen effectief bij verslaving (zie oa Mark B. Powers Maarten B. Zum…

Lees meer »
21 oktober 2021

Community Reinforcement Approach (CRA)

In de Community Reinforcement Approach (CRA) staan positieve effecten (‘bekrachtigers’) centraal: sociale steun, plezierige activiteiten en beloningen. Jongeren met een verslaving hebben over het algemeen minder ontspanning en sociale activiteiten,…

Lees meer »
21 oktober 2021

Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA)

Bij jongeren met een stoornis in het gebruik van cannabis of cocaine die onvoldoende baat hebben bij cognitieve gedragstherapie kan een behandeling met de Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA) overwogen…

Lees meer »
21 oktober 2021

Contingency Management (CM)

Contingency Management is een aanvullende behandeling bij alcoholverslaving. Bij Contingency Management gaat het om het belonen van gewenst gedrag en privileges intrekken bij ongewenst gedrag. Gewenst gedrag belonen kan met…

Lees meer »
21 oktober 2021

Systeembehandeling: gezinsdiagnostisch onderzoek

Na het minderen of stoppen met alcoholgebruik blijkt vaak dat gezinnen ernstig ontwricht zijn. Voor jongeren wordt dan multidimensionele familietherapie (MDFT) aanbevolen: dat is ambulante systeemtherapie, ook wel gezinstherapie, aangevuld…

Lees meer »
21 oktober 2021

Medicamenteuze behandeling

Bij jongeren onder de 18 jaar is er nauwelijks onderzoek gedaan naar farmacotherapeutische interventies. Aan de hand van de richtlijnen die er zijn voor volwassenen en practice-based-ervaring wordt er wel…

Lees meer »
21 oktober 2021

Comorbiditeit: zo veel mogelijk geïntegreerd behandelen

De aanbevelingen wat betreft comorbiditeit verschillen per middel. Bekijk daarom altijd de Richtlijn Drugs (niet-opioïden). In het algemeen is comorbiditeit geen contra-indicatie voor een verslavingsbehandeling. Integendeel: verslaving en psychiatrische problemen…

Lees meer »