Kindcheck: vijf vragen over opvoeding en kinderen

Professionals die werken met KOPP/KOV-kinderen dienen een risico-inschatting te maken voor het kind. Dat kan met de Kindcheck, onderdeel van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De Kindcheck bevat vijf vragen over de opvoeding en kinderen die gesteld worden tijdens de intake. Bekijk de Kindcheck (pdf) en gerelateerde documenten.