Medicamenteuze behandeling

Bij jongeren onder de 18 jaar is er nauwelijks onderzoek gedaan naar farmacotherapeutische interventies. Aan de hand van de richtlijnen die er zijn voor volwassenen en practice-based-ervaring wordt er wel medicatie voorgeschreven als alle andere interventies niet (voldoende) helpen.