Moti4

Moti4 bestaat uit maximaal vier individuele bijeenkomsten van één uur, waarin de jongere (14-24 jaar) samen met een preventiewerker zijn alcoholgebruik kritisch onderzoekt. Het programma is gericht op bewustwording, kennis en inzicht, en het versterken van de weerbaarheid door motiverende gespreksvoering. De jongere bepaalt zelf hoe en waaraan hij of zij wil werken: dat kan alcoholproblematiek zijn, maar ook bijvoorbeeld overmatig gamen.