Psycho-educatie

Psycho-educatie is meer dan alleen voorlichting over het effect van alcohol om bewustwording te creëren: het is een behandelinterventie waarin de jongere merkt wat er nodig is voor gedragsverandering. Zijn of haar eigen mogelijkheden zijn hierin het startpunt. Vaak is er ook psycho-educatie mogelijk voor naasten.

Psycho-educatie kan onder andere worden gegeven in voorlichtende gesprekken, via e-health of als groepscursus.