Middelengebruik onder jongeren in residentiële jeugdzorg hoog: verbetering middelenpreventie en -beleid nodig

Hoewel het gebruik van alcohol en tabak onder jongeren in de residentiële jeugdzorg (RJZ) sinds 2008 gedaald is, roken deze jongeren nog altijd aanzienlijk meer dan hun leeftijdsgenoten in het regulier voortgezet onderwijs. Ook het drugsgebruik ligt onder jongeren in de RJZ hoger.

Verveling en stress belangrijkste reden roken en cannabisgebruik

Een grote groep jongeren zegt weleens op het terrein van de instelling te roken of cannabis te gebruiken (81% van de rokers en 47% van de cannabisgebruikers). Redenen voor roken en cannabisgebruik zijn verveling (met name roken), stress (roken en cannabis) en ‘een manier om zich rustiger te voelen’ (cannabis).

RJZ-professionals geven aan dat het merendeel van de instellingen een middelenbeleid heeft maar dat dit vaak verouderd is en de naleving verschilt per locatie of groep. Veel interventies om (problematisch) middelengebruik te voorkómen zijn onbekend bij de medewerkers. Er is dus veel ruimte voor verbetering. Dit blijkt uit de resultaten van het landelijke EXPLORE-onderzoek van het Trimbos-instituut naar preventie en gebruik van middelen in de RJZ.

Lees verder bij het Trimbos-instituut.

Bron: Trimbos-instituut