Webinar: middelengebruik in de jeugdzorg (13 januari)

Onder jongeren in jeugdzorginstellingen komt regelmatig middelengebruik voor. Vaker dan bij thuiswonende jongeren. Het merendeel van de residentiële jeugdzorginstellingen heeft wel een middelenbeleid, maar vaak is dit verouderd, onduidelijk of niet goed uitvoerbaar. Ook ontbreekt het medewerkers vaak aan actuele kennis over middelengebruik en gesprekstechnieken.

Wil jij weten wat jij als professional kunt doen om problematisch middelengebruik bij jongeren te voorkomen? Vind je het moeilijk om het gesprek over gebruik aan te gaan? Of wil je weten hoe je een goed alcohol- en drugsbeleid opstelt en – nog belangrijker – hoe je ervoor zorgt dat dit ook wordt nageleefd? Meld je dan aan voor het gratis NovaKennis-webinar van donderdag 13 januari 2022.

Sprekers

In dit webinar gaan Trimbos en Novadic-Kentron in gesprek over middelengebruik in de residentiële jeugdzorg. Karin Monshouwer en Marjan Möhle van het Trimbos-instituut praten je bij over de laatste cijfers en inzichten. Wat en hoeveel wordt er eigenlijk gebruikt, hoe verhoudt zich dat tot thuiswonende jongeren en is het gebruik in de afgelopen 10 jaar toe- of afgenomen? NK-jeugdbehandelaar Rex Staneke en senior preventiewerker Charlotte van Dam delen hun ervaringen uit de praktijk. Hoe signaleer je problematisch gebruik bij jongeren? Hoe maak je het bespreekbaar? En wat kun je als instelling doen om problematisch middelengebruik te voorkomen?

Ontdek alle do’s en don’ts voor zowel jeugdhulpverleners als beleidsmakers om bij te dragen aan middelenpreventie in de jeugdhulp.