Youth in Transition in volgende fase

Het landelijke onderzoeksproject Youth in Transition, gecoördineerd door Brijder, komt in een volgende fase. De baselinedata van 420 jongeren binnen de verslavingszorg zijn allemaal verzameld. Er is veel informatie beschikbaar, variërend van informatie over hun psychiatrische problematiek, prestaties op cognitieve taken tot biomarkers over stress (haarcortisol en testosteron). Informatie over deze studie is gepubliceerd in de vorm van een protocolartikel.

Meer informatie is te vinden via youthintransition.nl.