Onderzoek

Grootste onderzoek jeugdverslavingszorg: Youth in Transition

Het omvangrijkste onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd in de jeugdverslavingszorg is Youth in Transition: Addiction trajectories and profiles. Het langetermijnbeloop – van de adolescentie tot de jongvolwassenheid – van verslaving onder adolescenten wordt onderzocht. Dit wordt gedaan op basis van bestaande data uit de Nederlandse TRAILS-bevolkingsstudie en in een landelijk representatief cohort van 440 jongeren die in behandeling komen in de verslavingszorg. Deze jongeren worden vier jaar lang na de start van hun behandeling gevolgd. Bij Youth in Transition werkt PARC (Brijder Onderzoek) samen met een groot aantal instellingen voor verslavingszorg.