Cognitieve gedragstherapie-plus (CGT+)

Cognitieve gedragstherapie-plus is cognitieve gedragstherapie voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en problematisch middelengebruik. Inhoudelijk is CGT+ vrijwel identiek aan de reguliere CGT. De vorm is wel wat anders. Het verschil met reguliere CGT is dat er meer herhaling in de behandeling zit: behandelaar en cliënt oefenen bijvoorbeeld meer met de opdrachten of met nieuwe vaardigheden, zoals afstand nemen.