Community Reinforcement Approach (CRA)

In de Community Reinforcement Approach (CRA) staan positieve effecten (‘bekrachtigers’) centraal: sociale steun, plezierige activiteiten en beloningen. Jongeren met een verslaving hebben over het algemeen minder ontspanning en sociale activiteiten, en minder plezier. CRA is erop gericht een andere leefstijl aan te leren die meer beloningen oplevert dan het gebruik van middelen. Uit onderzoek blijkt dat als mensen dan minder gaan gebruiken. Het uiteindelijke doel is minderen of helemaal stoppen.